Ocena 360 stopni stanowi efektywne narzędzie umożliwiające ocenę kompetencji pracowników. Pozwala zweryfikować poziom dopasowania wiedzy, umiejętności i postaw zatrudnionych osób do zadań zdefiniowanych na zajmowanych przez nich stanowiskach.Dowiedz się więcej

Badanie satysfakcji pozwala zebrać informacje o tym, jak pracownicy postrzegają pracę w firmie i jak oceniają swój poziom zadowolenia z niej. Dzięki temu badaniu możliwe jest także pozyskanie wiedzy o potencjalnych obszarach zmian w organizacji.Dowiedz się więcej

Procedury Assessment Center / Development Center są wykorzystywane do kompleksowej oceny kompetencji kandydatów do pracy (na etapie selekcji) lub do oceny kompetencji zatrudnionych już osób (np. w celu określenia obszarów rozwoju).Dowiedz się więcej